Sadık Rıfat Paşa kimdir

Sadık Rıfat Paşa

Sadık Rıfat Paşa Türk devlet adamı ve yazarı (İstanbul 1807-ay.y. 1856). önce Saray Hazine odası ve oradan da Sadaret Mektubî kalemine girdi. Viyana ortaelçisi (1837) ve büyükelçisi oldu (1839). Hariciye nezareti ve sadaret müsteşarlığı görevlerini yaptı. Maliye ve hariciye nazırı oldu. Meclisi Vâlâ başkanlığı, Tanzimat meclisi üyeliği ve başkanlığında bulundu. Ayrıca Maarif meclisinde Encümeni Dâniş üyesiydi. Eserleri: Müntehabatı Âsarı Ri-fat (Rifatın ... Okumaya devam edin →