regresyon psikoloji

REGRESYON

aslında istatistikçi Francis Galton tarafından tevarüs teorisine ait bazı bağıntıları (oğulun boyu ile babanın boyu arasındaki ilişkiyi) ifade için kullanılmış olan bir terimdir. Ancak şimdiki anlamı daha geniştir. Bağımlı bir değişken (Y) nin bir veya birkaç bağımsız de- ğişgen (Xv X2….) ile (£) sembolü ile göste- terilen tesadüfî – ârızî faktörlere tâbi oluşuna, yani Y = f(Xv X2 ) + e suretinde yazılabilecek bağıntılara regresyon denilmektedir. ... Okumaya devam edin →