regresyon analizi

REGRESYON OLAYI

bir gurupta doğrusal bağıntılı iki niteliğe ait ölçülerden meydana gelen çokluk bölünmeleri tetkik edildiğinde; bu gurupta birinci nitelik bakımından tamamen aynı durumda olan birimlerin İkincisine ait ölçüleri ortalamasının, gurubun bu ikinci niteliğe ait ortalamasından uzaklığı, birinci niteliğe ait ölçülerinin birinci niteliğe ait ölçüler ortalaması farkından daha az olduğu görülür. Kısaca | a, – a | > | bt – b | şeklinde ifade -edilebilen ... Okumaya devam edin →

REGRESYON

aslında istatistikçi Francis Galton tarafından tevarüs teorisine ait bazı bağıntıları (oğulun boyu ile babanın boyu arasındaki ilişkiyi) ifade için kullanılmış olan bir terimdir. Ancak şimdiki anlamı daha geniştir. Bağımlı bir değişken (Y) nin bir veya birkaç bağımsız de- ğişgen (Xv X2….) ile (£) sembolü ile göste- terilen tesadüfî – ârızî faktörlere tâbi oluşuna, yani Y = f(Xv X2 ) + e suretinde yazılabilecek bağıntılara regresyon denilmektedir. ... Okumaya devam edin →