metodoloji çeşitleri

METODOLOJİ

bilimsel gerçeklere ulaşabilmek için izlenmesi gerekli yöntemleri (metodları), tecrübe ve tatbikattan elde edilen sonuçlara dayanarak (a posteriori) araştıran bir ilim dalıdır. Yunanca meto’d kelimesi bir amaca ulaşabil- me çabasını, bir şeyi izlemeyi ifade etmektedir. Aristo’nun bu deyimi araştırma veya araştırma metodu anlamında kullandığı bilinmektedir. Metod kelimesine eklenen loji ise Yunancadaki logos kelimesinden gelmekte ve ilimleri belirtmeye yaramaktadır. ... Okumaya devam edin →