marmara denizindeki adalar

Marmara denizi hakkında bilgiler

Marmara denizi, Türkiye topraklarıyle çevrili küçük iç deniz; 11 352 km2 yüzölç. Marmara denizi, Asya ve Avrupa kıtalarının biribirine en çok yaklaştığı kesimde, doğu-batı doğrultusunda uzanır ve kabaca elips biçimindedir. İstanbul boğazıyle Karadeniz’e, Çanakkale boğazıyle de Ege denizine açılır. Marmara denizinin kuzey kıyıları az girintili çıkıntılıdır. Buna karşılık güneyde Gemlik körfezi, Bandırma körfezi ve Erdek körfezini meydana getiren girintiler ... Okumaya devam edin →