Hayvanlar

Tupolev Tu-16 Uçağı

Tupolev Tu-16 Uçağı Tupolev Tu-16, Sovyet uçak tasarımcısı Andrey N. Tupolev’in geliştirdiği stratejik bombardıman uçağı. Ortadan tek kanatlı olan ve bugüne değin iki binden fazla üretilen “Tu-16”, ilk uçuşunu 1952’de yaptı. İki türbojet motoruyla donatılmış olan uçağın 6.000 m’deki en yüksek hızı saatte 992 km, uçuş yüksekliği tavanı yaklaşık 12.300 m, normal bomba yüküyle uçuş erimi 5.925 km, maksimum bomba sığası 9.000 kg’dir. Uçuş ekibi ... Okumaya devam edin →

Tungsten Karbür Nedir

Tungsten Karbür Nedir tungsten karbür, tek başına ya da başka metal karbürleriyle birlikte dökme demirin, testere ve matkapların kesici uçlarının ve zırh delici mermi çekirdeklerinin sertliğini artırmak amacıyla kullanılan önemli bir inorganik karbon bileşiği. Yoğun ve metal benzeri bir madde olan tungsten karbür mavimsi açık gri renklidir ve 2.600°C’de, erimeden ayrışır. Toz haldeki tungstenin 1.400°-1.600°C’de hidrojen eşliğinde karbon karası ile ısıtılması ... Okumaya devam edin →

Turfan Vadisi Hakkında Bilgiler

Turfan Vadisi Hakkında Bilgiler Turfan Vadisi, Çince turpan pendi, Wade-Giles yazımında t’ulup an penti, Çin’ de, Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi’nde derin dağ havzası. Bir fay hattından oluşan Turfan Vadisinin en derin noktası deniz düzeyinin 154 m altındaki Aydingkol Gölüdür (hu); komşu Tarım Irmağıyla Lop Nor bölgeleri ise deniz düzeyinden 600-900 m yüksekte yer alır. Vadinin yüzölçümü 50.000 knr’dir. Turfan Vadisinin kuzeyinde 5.360 m’ye kadar yükselen Bogda ... Okumaya devam edin →

Tundra Bitki Örtüsü Nedir

Tundra Bitki Örtüsü Nedir tundra, kutup bölgelerinde ya da yüksek dağlarda ağaçsız, düz ya da engebeli alan. Yüzeyi ya tümüyle düz ve kayalıktır ya da yosun, liken, küçük ot ve bodur çalılarla kaplıdır. Tundralarda bitkilerin renkleri genellikle yeşilimsi-kahverengidir ve bir türün yerini öbürünün alması uzun sürer. Kıyı bölgelerinde rastlanan soğuk ve sisli tundralarda sık bir örtü oluşturan çimler, sarp yarlarda algler ve mantarlar, kaya kornişlerinde ve ... Okumaya devam edin →

Turfan Metinleri Nedir

Turfan Metinleri Nedir Turfan Metinleri, Çin’de, Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Turfan’da yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan Uygurca belgeler. Genellikle fırçayla el yazması biçimindedir. Çoğu Budacı ve Manici metinlerin çevirilerinden oluşur; bir bölümü ise şiir, mektup, sözleşme türünde ya da astronomi ve falcılık gibi konularda yazılmıştır. Kazılarda ayrıca başka dillerde yazmalar, ahşap oyma kalıplardan yapılmış baskılar, ... Okumaya devam edin →

Necdet Tunçdilek Kimdir

Necdet Tunçdilek Kimdir , Necdet Tunçdilek makaleleri ve eserleri hakkında bilgiler. Necdet Tunçdilek (d. 1921, İstanbul), geoekoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türk coğrafyacı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü 1947’de bitirdi. Bir süre sonra aynı bölümde asistanlığa başladı. 1953’te “Eskişehir Ovasının Coğrafi Etüdü” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamlayan Tunçdilek 1957’de doçent, 1964’te ... Okumaya devam edin →

Turfan Şehri

Turfan Şehri Turfan, Çince turpan, Wade-Giles yazımında tu lu-p an, Çin’de, Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi’nde (zizhiqu) il (xian) merkezi kent. Aynı zamanda Turfan yöresinin (diqu) yönetim merkezidir. Eskiden yönetsel olarak 150 km kuzeybatıdaki Urumçi’ye bağlı olan kent, Tian Shan’ın (Tann Dağla-n) doğu uzantısıyla Turfan Vadisinin güney yakasındaki Kuluketage (Kuruk Dağ) arasında uzanan dağ havzasında yer alır. Eskiden beri verimli bir vahanın en önemli kenti ... Okumaya devam edin →

Tunçbilek Termik Santralı Hakkında Bilgiler

Tunçbilek Termik Santralı Hakkında Bilgiler Tunçbilek Termik Santralı, Ege Bölgesi’nde, Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı köy statüsündeki Tunçbilek kasabası yakınında termoelektrik enerji üretim kuruluşu. Tunçbilek yöresindeki yataklardan çıkarılan ve ticari değeri fazla yüksek olmayan linyitleri değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. Yapım çalışmalarına 1954’te başlanan santralın her biri 32 MW gücünde olan ilk iki birimi 1956’da devreye alındı. ... Okumaya devam edin →

Turbalık Alan Nedir

Turbalık Alan Nedir turbalık, kömürleşme sürecinin ilk aşaması olan turba(*) oluşumunun gerçekleştiği, süngersi ve akaçlaması yetersiz yaş topraklar ekosistemi. Turbalıklar genellikle üç grup altında toplanır; 1) Soğuk bölgelere özgü, Sphagnum yosunları ve Chamaedaph-ne cinsi fundalarla kaplı adi turbalıklar, 2) çayır otları, ayakotu ve kamışlarla kaplı turbalıklar ya da batakçayırlar, 3) turbaları hemen hemen tümüyle ağaç artıklanndan oluşan, tropik turbalıklar. ... Okumaya devam edin →

Turba Nedir

Turba Nedir turba, ılıman nemli ortamlarda kalın yapraklı otsu bitki artıklarının yetersiz akaçlan-mış ortamlarda birikmesi ve kısmen çözünmesi sonucunda oluşan hafif, süngersi, organik yakıt. Avrupa ve Kuzey Amerika ile Asya’nın kuzey kesimlerinde geniş turba yatakları yer alır, ama bu yataklar yalnızca kömürün yetersiz olduğu yerlerde işletilir. Kurutulmuş turba dumansı bir alevle ve özgün bir koku salarak kolayca yanar. Geriye tozsu ve hafif bir kül kalır; ama ... Okumaya devam edin →