Varak Nedir Nasıl Yapılır

Varak Nedir Nasıl Yapılır
varakçılık (Arapça varak-, “yaprak”), altının dövülerek zar kadar ince bir yaprak haline getirilmesi. Tezhip sanatında kullanılan altın varakları yapmak için önce altın külçesi haddeden geçirilerek bir milimetre kalınlığında, yaklaşık 3 cm eninde şeritler durumuna getirilir, sonra bu şeritlerden kare biçimli levhacıklar kesilirdi. Levhaclk-lann her biri ince güderi parçaları arasına konur ve aralanna elenmiş ince toz kireç serpilirdi. Bu biçimde oluşturulan 50-60 katlık deste büyük bir deri ile sarılarak sıkıca paketlenir, sonra bu paket dip taşı adı verilen bir mermerin üstüne konarak tokmakla dövülürdü. Dövme işlemi altın şeritler rüzgârda uçacak gibi ince yapraklar haline gelene değin birkaç gün sürerdi. Bu yolla elde edilen varaklar derilerin arasından alınarak deste kâğıdı denen ince kâğıtların arasına konur ve onar onar destelenir-di. Destelerin 20 tanesine tefe adı verilirdi.

Tezhip sanatında varaklar ya bezenecek yüzeye lika ile yapıştırılır ya da ezilip toz haline getirildikten sonra zamkla karıştırılıp yaldız olarak kullanılır.

Yorum yazın