Üsküdar Musiki Cemiyeti Hakkında Bilgi

Üsküdar Musiki Cemiyeti Hakkında Bilgi
Üsküdar Musiki Cemiyeti, 1918’den beri İstanbul’un Üsküdar semtinde etkinlik gösteren ve pek çok ünlü müzikçi yetiştiren müzik demeği.

Telgrafçı Ata Bey tarafından Anadolu Musiki Cemiyeti adı altında kuruldu. 1919’da Darü-l-Feyz-i Musiki adını aldı. Cumhuriyet döneminde adı Üsküdar Musiki Cemiyeti olarak değiştirildi. 1934’e değin Ata Bey’in yönetiminde çalıştı. 1938’de başkan olan Emin Ongan’ın yönetiminde büyük gelişme gösterdi. 1985’te Emin Ongan’ın ölümü üzerine yönetimi Şeref Çakar üstlendi; derneğin adı da Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti olarak değiştirildi.

Her döneminde İstanbul’daki bütün seçkin amatör müzikçilerin devam ettiği demekte, geleneksel meşk yöntemi uygulanmış, icra derslerinin yanı sıra haftanın belli günlerinde kuramsal dersler de verilegelmiştir. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nden yetişen ünlüler arasında İnci Çayırlı, Avni Anıl, Şekip Ayhan Özışık, Aka Gündüz Kutbay, Niyazi Sayın, Vecdi Seyhun ve Arif Sami Toker anılabilir.

Yorum yazın