Tebeşir Çizimi Nedir

Tebeşir Çizimi Nedir

tebeşir çizim, görsel sanatlarda tebeşir ya da benzeri malzemelerle yapılan çizim. Siyah tebeşir yumuşak siyah taştan, beyaz tebeşir çeşitli kireçtaşlarından, kırmızı tebeşir de kırmızı toprak ya da aşıboyasından yapılır. En eski tebeşir çizimler Poleolitik Çağdan kalmış mağara resimleridir.

Tebeşir çizim çoğu kez hızlı taslak yapmak ya da büyük boyutlu resimlerde arka planı kabaca belirlemek için uygulanmakla birlikte, Rönesans’ın sonlarında kendi başına bir çizim tekniği olarak da kullanılmaya başladı. 16. ve 17. yüzyıllarda Rubens gibi bazı sanatçılar siyah ve beyaz tebeşiri birlikte (ıaux deux crayons) kullandılar. Rokoko Döneminde Watteau ve Boucher’nin tebeşir çizimlerinde suluboya ya da pastelinkine

yakın anlatımcı bir düzeye ulaştılar. 18. yüzyılda incelikli bir etki yaratmak için başvurulan yollar renkli kâğıt üstüne çizmek, siyah, beyaz ve kırmızı tebeşiri birlikte kullanmak (aux trois crayons), çizgi yerine lekeye ağırlık vermekti. 20. yüzyılda tebeşir çizimi daha çok geleneksel sanat üsluplarına bağlı sanatçılar uyguladıysa da, Matisse, de Kooning, Picasso gibi öncü sanatçılar da bu teknikle çalıştılar.

Yorum yazın