Tarihi Oyun nedir – Tarihsel oyun nedir

Tarihi Oyun nedir – Tarihsel oyun nedir

tarihsel oyun, tarihsel bir olayı ele alan, genellikle de geçmişten ders çıkaran didaktik tiyatro yapıtlarına verilen ad. Milliyetçi duyguların güçlü olduğu dönemlerde gelişmiştir. Terim özellikle 1580’lerden 1630’lara uzanan dönemde İngiltere’de verilmiş yapıtlar için kullanılır. Tarihsel oyunun ilk örnekleri arasında The Famous Victories of Henry the Fifth (V. Henry’nin Ünlü Zaferleri), The Life and Death of Jacke Straw (Jacke Straw’un Yaşamı ve Ölümü), The Troublesome Raigne of John King of England (İngiltere Kralı John un Zorlu Saltanatı) ve The True Tragédie of Richard III (III. Richard’ın Gerçek Trajedisi) sayılabilir. Tarihsel oyun en yetkin biçimine Christopher Marlowe’un (Edward II) ve Shakes-peare’in (Henry VI. 2. ve 3. bölümler) yapıtlarıyla kavuşmuştur.

Elizabeth dönemi oyun yazarı Thomas Heywood An Apology for Actors (1612; Oyuncular İçin Bir Savunma) adh yapıtında, tarihsel oyunların işlevinin insanlara krala itaat etmeyi ve ülkelerine bağlılık duygusu içinde yaşamayı öğretmek olduğunu yazar. Aynı zamanda bu oyunlarda bir tiranın devrilmesinin de doğru olduğu savunulur.

Elizabeth dönemi oyun yazarları konularını dönemin ünlü vakayinamelerinden almışlardır. Bunların en önemlileri Edward Hall’un The union of the two noble and illustre famelies of Lancastre and York (Soylu ve Parlak Lancaster ve York Ailelerinin Birliği) ve Raphael Holinshed’in Chronicles of England, Scotlande, and Irelande (İngiltere, Iskoçya ve İrlanda Tarihi) adh yapıtlarıdır. Tarihsel oyunlar, birçok bakımdan ortaçağın didaktik ibret oyunlarının devamıdır. Örneğin, türün öncülerinden John Bale’in Kynge Johan (Kral John) adlı yapıtında Kral dışındaki bütün karakterler ibret oyunlarında olduğu gibi alegoriktir ve Dul İngiltere. Fitne, Kişisel Servet gibi soyut adlar taşır.

Yorum yazın