Tarihi Film Nedir – Tarihsel Film Nedir

Tarihi Film Nedir – Tarihsel Film Nedir

tarihsel film, eski çağlardaki olayları ve kişileri konu alan, bol figüranlı ve gösterişli film türü. Özellikle Eski Yunan ve Roma’ daki destansı olay ve kahramanlarla Kitabı Mukaddes’ten öyküleri işleyen filmler bu türe sokulmuştur.

Kalabalık sahneleri ve abartılı dekorlarıyla ünlü tarihsel filmlere ilk örnek olarak Enrico Guazzoni’nin yönettiği 1913 tarihli İtalyan yapımı Quo Vadis? verilebilir. D. W. Griffith’in ABD yapımı Intolerance’ı (1916; Hoşgörüsüzlük) özellikle dev Babil dekorlarıyla türün bütün temel niteliklerini içeriyordu. İtalyan Giovanni Pastrone’nin Cabiria’sıysa (1916), kısa sürede bir efsane halini alacak ve bol kaslı, güçlü kuvvetli tarihsel film kahramanlarına örnek oluşturacak Masis tipini ortaya çıkardı.

Tarihsel filmi başlı başına bir tür yapan yönetmen ABD’li Cecil B. deMille oldu. The Ten Commandments (1923; On Emir), The King of Kings (1927; Hazreti İsa), Sign of the Cross (1932; Haç İşareti), Samson and Dalilah (1949; Samson ve Dalila) gibi filmleriyle tanınan deMille, 1956’da On Emir’i sesli ve renkli olarak yeniden çekti. 1950’lerde televizyonla rekabet edebilmek için geliştirilen sinemaskop tekniğinin ilk uygulandığı alan da tarihsel filmler oldu. İlk sinemaskop film olan Henry Koster’ın The Robe’unu (1953; Zincirli Köle) William Wyler’in Ben Hur’u (1959), Stanley Kub-rick’in Spartacus’u (1960; Spartaküs), Anthony Mann’ın El Cid’i (1961) ve The Fail of The Roman Empire’ı (1964; Roma İmpara-torluğu’nun Çöküşü), Nicholas Ray’in King of Kings’i (1961; Krallar Kralı), Joseph L. Mankiewicz’in Cleopatra’sı (1963; Kleopatra) gibi tanınmış yapımlar izledi. Dev bütçesine karşın Kleopatra’mn beklenen ilgiyi görmemesi üzerine tarihsel film üretimi durakladı. 1980’lerde ABD’de Conan the Barbarian (1982; Conan) gibi fantastik ve doğaötesi öğeler taşıyan tarihsel filmlere bir dönüş yaşandı.

Türk sinemasında ise ilk yıllardan başlayarak Osmanlı tarihinin değişik dönemlerine ilişkin olay ve kişiler perdeye aktarılmaya çalışıldı. Sedat Simavi’nin 1918’de çekmeye başladığı ama bitiremediği Alemdar Vakası yahut Sultan Selim-i Salis bu denemelerin ilki sayılabilir. Muhsin Ertuğrul’un 1923 tarihli Ateşten Gömlek ve 1932 tarihli Bir Millet Uyanıyor filmleri Kurtuluş Savaşı’nı ele alan ilk önemli yapımlardı. 1940’lardan sonra ise sinema izleyicisinin artmasıyla birlikte Kerem ile Aslı, Köroğlu gibi halk destanları sinemaya aktarıldı. Kore Savaşı döneminde de Osmanlı tarihine milliyetçi ve dinsel açıdan bakan yapımlar çoğaldı, ayrıca Kurtuluş Savaşı’nı konu alan filmlerde de artış görüldü. Bunlar arasında Orhon M. Arıburnu’nun yönettiği, Kurtuluş Sava-şı’nı işleyen Yüzbaşı Tahsin (1951), AydınArakon’un yönettiği İstanbul’un Fethi (1951), Atıf Yılmaz’ın yönettiği, Kore Savaşı’nı konu alan Şimal Yıldızı (1954), Metin Erksan’ın Dokuz Dağın Efesi (1958) dikkati çeken filmlerdi, 1965 tarihli Karaoğ-lan ile birlikte de Tarkan, Battal Gazi, Malkoçoğlu gibi kurmaca Türk kahramanlarının başrolde olduğu tarihsel serüven filmleri modası başladı.

Yorum yazın