Tar Çalgısı Nedir – Hakkında bilgi

Tar Çalgısı Nedir – Tar Çalgısı Hakkında Bilgi

tar, telli, mızrapla çalınan Azeri çalgısı. Aynı ad altında Kars’ta da kullanıldığından, son yıllarda televizyon ve radyodaki Türk halk müziği programlarına da alınan bu çalgı, çok küçük biçimsel değişikliklerle SSCB’de Ermenistan’da (tar), Dağıstan’da (tara) ve Gürcistan’da (tari) da görülür. Ağaçtan oyularak yapılan tann gövdesi arkadan, bağdaş kurup oturmuş bir insanın sırttan görünüşünü andırır. Gövdenin önden görünüşü ise “8” rakamına benzer. Göğsü deridendir. Üstünde perde bağları bulunan sapı yaklaşık 4 cm enindedir. Toplam boyu 78-96 cm olan çalgının tel sayısı da 5-14 arasında değişir. Sesi banço-ninkine benzeyen tar, aynı zamanda mızrabı tutan sağ elle sıkıştırılarak göğüs hizasında tutulur. Son derece kıvrak melodilerin çalınmasına elverişli olan çalgı, armonik icraya da oldukça yatkındır.

Farsçada “tel” anlamına gelen “tar” sözcüğü, tel sayısı 2-6 arasında değişen ve Türk halk müziğindeki bağlamaya benzeyen çalgıların ortak adıdır. Bunlar dütar (iki telli), setar (üç telli), çartar (dört telli), pençtar (beş telli) ve şeştar (altı telli) gibi özel adlarla anılır.

Yorum yazın