Suzinak makamı

Suzinak makamı

suzinak, klasik Türk müziğinde, dizilerinde yalnızca bir sesin farklı olduğu iki makamın ortak adı. Bunlardan birincisi, rast beşlisine neva (re) perdesi üzerindeki hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle oluşturulmuştur ve “basit suzinak” adını taşır. İkincisi ise, zengule makamı dizisinin, rast (sof) perdesi üzerinde yeni seyir özellikleri kazanmasıyla oluşmuştur ve zirgüleli suzinak adını taşır. Bu iki makam, besteli yapıtlarda ve doğaçlamalarda genellikle bir arada kullanılır. ikisi arasındaki tek önemli fark, basit suzinakta dügâh (la İl ), zirgüleli suzinakta ise onun yerine zirgüle (la t>) perdesinin kullanılmasıdır.

Yorum yazın