Suzidil makamı

SUZİDİL blş. i. (fars. sühten > süz, yakan ve diVden süz-i dil). Mus. Türk musikisinde şed makamlardan biri.

— ANSİKL. Mus. Suzidil adı ilk defa Abdülhalim Ağa tarafından iki yüzyıl kadar önce kullanıldı. Suzidil, zengûle dizisinin hüseynî aşiran mi perdesindeki şeddidir. Seyri, genellikle inicidir. Güçlüsü, beşinci derecede olan buselik si perdesidir. Zengûle dizisi gibi nisebi şerifeden 7 tanesine sahip olduğu için mülâyimdir. H. S. Arel’in Âyin-i Şerifi, Durak’ı, 2 ilâhi’si, Zekâî Dedenin Âyin-i Şerifi ve tlâhVsi, Dede Efendinin Durak’ı ve tlâhi’si, Aşkî’nin, Hoca Fehmi Efendinin İlâhi’len; Edhem Efendinin Longa’sı, H. S. Arel’in Oyun Havası, Hakkı Beyin Askerî İttihad-ı Anâsır Marşı (düyek) bu makama örnek olarak gösterilebilir. (

Yorum yazın