Süsleme Sanatının Tarihçesi

Süsleme Sanatının Tarihçesi Hakkında Bilgiler

Süsleme sanatının ilk yaratıcıları Taş Devri insanlarıdır. Bu insanlar süslemede kemik ve ağaç gibi gereçler kullandıklarından, günümüze pek az kalıntı gelebilmiştir. Çünkü zamanla aşınıp, dağılan bu gereçler yok olmuştur. Ancak birkaç taş ya da kemik takı eşyası günümüze kadar ulaşabilmiştir. Ayrıca rengeyiği boynuzundan yapılmış birkaç kargı da buluntular arasındadır. Bu kargıların baş taraflarının hayvan başı görünümünde oymalandığı görülmektedir. Yalın ve süslemesiz bir kargı da, bunlar kadar öldürücü olabileceği halde bu
ilkel insanlar, silahlarını süslemek için ne diye bu kadar zahmete girmişlerdir? Belki de silahın böyle bir hayvan başıyla süslendiği zaman daha etkili olacağını ve büyüsel bir güç kazanacağını sanıyorlardı; avın kılığına bürünmüş bir kargının hedefini daha kolay bulacağına inanıyorlardı.
İ.ö. 6000 yıllarında insanlar, yerleşik toplum düzenine geçtiler; hayvancılık ve çiftçilik yapmaya başladılar. Artık silah yapımından çok, dokumacılığa ve çömlekçiliğe yönelmişlerdi. Av büyülerinin yerini ise, mevsimleri yöneten güçlere, yani güneşe, yıldızlara, aya tapınma törenleri alıyordu.
Daha sonraları sanatçılar, metallere biçim vermeyi öğrendiler. Bakır, gümüş ve altın gibi metaller üzerine dövme ile biçimler yarattılar. Diğer metallerden daha dayanıklı olduğu için bugün en çok altının dövmecilikte nasıl kullanıldığı hakkında bir fikir sahibiyiz. Akdeniz çevresinde yaşayan insanlar altından insan, hayvan ve bitki figürleri yarattılar. Kuzey Avrupa’da ise insanlar, eşyalarını daha çok çember, kare, üçgen gibi geometrik biçimlerle süslediler.

Yorum yazın