Süsleme Sanatı Nedir

Süsleme Sanatı Nedir

“Süsleme Sanatı” terimi, yararlı olduğu kadar da güzel olanı yaratma anlamında kullanılır. Güzel Sanatlar ya da temel sanatlar olarak bilinen resim ve yontu yalnızca seyredilmek ve sanatsal doyum elde etmek için yaratılır. Oysa süsleme sanatıyla güzelleştirilmiş, fincan, halı, hançer gibi eşyalar aynı zamanda yararlıdır.
öte yandan güzel sanatlar ile süsleme sanatları birbirinden bütünüyle ayrı değildir. Örneğin, ortaçağda yontu, mimarinin ayrılmaz bir parçasıydı. Resimler de çoğunlukla kilise mihraplarını ya da el yazması kitapları süslemek amacıyla yapılıyordu. Oysa ortaçağı izleyen Rönesans döneminde zengin ve iyi eğitim görmüş kesim el sanatlarını küçümsüyordu. Böylelikle güzel sanatlarla, süsleme sanatları arasında bir kopukluk doğdu. Bu kopukluk giderek daha büyük boyutlara ulaşarak günümüze kadar ulaştı.
Süsleme sanatıyla yaratılan çoğu eşya evde kullanılmak için yapılıyordu. Yoksul sanatkârlar da, saray ustaları da çatal, kaşık, alet, lamba, mobilya, gibi kullanım eşyaları yaratıyordu. Tapınaklarda kullanılan şamdan, kâse, buhurdanlık, sehpa, kap ve kutular oyma ya da kabartma yazı ve resimlerle süsleniyordu. Orduda erlerin kullandığı kalkan ve kuşamlar bile değerli sanatçıların elinden çıkan süslemelerle bezeniyordu.
Süsleme sanatının yaratıcısına el sanatçısı da denir. El sanatçısı, saman, boncuk, tüy, cam, kâğıt gibi çeşitli gereçlerden yararlanarak çalışır. Yeşim, mermer, mercan, fildişi, tahta ve kemiğe biçim verir. Kitap yapıldığı ilk günden bu yana, cilt yapımı, kitap süsleme işçiliği el sanatlarının uğraşı olagelmiştir.Yüzyıllar boyu kadınlar, dokuma, yün örgüsü, dantel ve nakış gibi yaratıcılık gerektiren işler yapmışlardı. Bu ürünler de süsleme sanatları kapsamına girer.

Yorum yazın