Sürtmeli Davul Nedir

Sürtmeli Davul Nedir

sürtmeli davul, bir yanına deri geçirilmiş bir kasnakla bu derinin ortasından dikine geçirilmiş bir çubuktan oluşan çalgı. Çubuk yerine bazen derinin ortasından bir ip de geçirilmiş olabilir. Parmaklar ıslatılıp ya da reçineye sürülüp çubuk ya da ipin üstüne sürülünce, deri titreşerek ses verir. Bazı türlerde ise, deri başka bir deri parçasıyla ovularak titreştirilir. Sürtmeli davul ses üretimi bakımından üstüne sürtülerek ses çıkartılan ilkel tahta çalgılarla yakın akrabadır ve yazı öncesi toplulukların dinsel ayinlerde kullandıkları vurmalı davullardan ayrı olarak gelişmiştir.

Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika’da görülen sürtmeli davul daha çok bir dinsel tören çalgısıdır. Avrupa’da sürtmeli davulun dinsel törenle bu bağlantısı, çalgının henüz bir oyuncağa dönüşmemiş olduğu bölgelerde sürer. Örneğin İtalya’da düzenlenen ayin alaylarında, Romanya’da yapılan yeni yıl şenliklerinde benzer çalgılar kullanılır. Flamanların rommelpot’u ve İspanyolların zambomba’sı da Avrupa sürtmeli davulları arasında yer alır.

Yorum yazın