Sultaniyegah Makamı

Sultaniyegah Makamı Nedir , Sultaniyegah Makamı Özellikleri

sultaniyegâh, klasik Türk müziğinde bir bileşik makam. Bileşiminde buselik dizisinin yegâh (re) perdesi üzerine göçürülmüş olarak yer alması nedeniyle, aynı zamanda göçürülmüş (şed) makamlar arasında da ele alınır. Hicaz ailesinden olan hümayun makamına, yegâh perdesi üzerinde yeni seyir özellikleri kazanan buselik makamının eklenmesiyle oluşturulmuştur. Hammamî-zade İsmail Dede Efendi tarafından düzenlenmiştir. Ondan sonra uzun bir süre kullanılmamış, Kanuni Hacı Arif Bey’iıı peşrev ve sazsemaisi gibi yapıtlarıyla sevilen makamlar arasına girmiştir. 1930’larda. özellikle radyo programlarında, bu makamın adı “milli yegâh” olarak değiştirilmiş, sonra bundan vazgeçilmiştir.

Yorum yazın