Sultaniyegah

Sultaniyegah nedir , Sultaniyegah makamı , Sultaniyegah ne demektir

birbuçuk yüzyıl kadar önce Dede Efendi tarafından Mahmud IFye sunuldu ve makamın adı padişahla ilgili olarak verildi. Sultanî yegâh, buselik makamının yegâh-re perdesindeki şeddidir. Batı dizisinde re minörün karşılığıdır. Seyri genellikle inicidir. Güçlüsü, beşinci derece olan dügâh-/a perdesidir. Donanıma si küçük mücennep bemolü (|j) konur. Yedenin do bakiye diyezi (#) nota içinde gösterilir. Bu dizide, buselikte olduğu gibi nisebi şerifeden 9 tanesi, yani bütünü vardır. Bu yüzden dizi mülâyim-dir. Orta sekizlideki sesleri, tizden peşte doğru; neva, nim hicaz, kürdî, dügâh, rast, acemaşiran, hüseynî aşiran, yegâh düzenindedir. Dede Efendinin Zencir ve Hafif Beste’\zny\e, Aksak ve Nakış Yürük Semai’lerden mürekkep faslı (bu fasıl, Mahmud H’ye ithaf edilmiştir), Hüseyin Sadeddin Arel’in Âyin-i Şerifi, 3 durak’ı, 2 ilâhi’si, bu makama örnek olarak gösterilebilir.

Yorum yazın