Sonu Gelmeyen Günler – Eugene O’Neill

Sonu Gelmeyen Günler (Days Without End), Eugene O’Neill’in üç perdelik oyunu (1932-1933). Bu mucize oyunu bir üçlemenin ikinci bölümüdür. Dynamo adlı ilk bölümde, inancını kaybeden John Loving’-in inancını yeniden kazanması anlatılır. Eserin tek kahramanı olan John Loving, biri iyi, öbürü kötü yönlerini temsil eden iki oyuncu tarafından canlandırılır. Kötü Loving, iyi John’u sürekli olarak kışkırtır, karısı Emma’dan nefret ettiğine onu inandırır. Buna karşılık, bir din adamı o-lan Baird amca da, John’a çocukluğunu hatırlatarak inancını kazanmasına çalışır. Sonunda, iyilik kötülüğü alt ederse de John kendini öldürür. Oyunun ana tema’sı, insanın kendisini aşmasıdır. (-» Bibliyo.) [M] Sonuncu Adam (Der Letzte Mann), F.W. Murnau’nun 1924’te çevirdiği alman filmi. KammerspieVin dramını anlatır. İhtiyar a-dam, görevinden uzaklaştırılmış, şeritlerle süslü elbisesini çıkarmak zorunda kalmıştır; kendini «insanların sonuncusu» sayar.

Yorum yazın