Saray Dansları

Saray Dansları

Yaklaşık XIV. yüzyıldan XVI. yüzyıla değin süren Rönesans boyunca, dans, gittikçe incelik kazanmaya başlamıştı. Kusursuz şölenler düzenlemek için, şiir, dans, tiyatro ve pandomim (yalnız jest ve vücut hareketleriyle anlatılan öyküler)bu- rada yapılırdı. Sarayda yaşayanların da bu etkinliklere katıldığı olurdu.
Bu eğlenceler “Mask” halinde gelişti. Maskta müzik, şiir, dans, resim ve yontu vardır. Birçok ünlü ozan, müzisyen ve ressam bu oyunların ha- zırlanışına katılmıştır. Maskeli oyun özellikle İtalya ve Fransa’da yaygındı.

1512’de Mask, İngiltere Kralı VIII. Henri’nin sarayında oynandı. En ünlü İngiliz Maskları,oyun yazarı Ben jonson (1573 – 1633) ve mimar İniğe Jones (1573 – 1652) tarafından düzenlenirdi.
XVI. yüzyılın sonunda Fransa’daki renkli saray eğlenceleri,balenin ilk kaynağı sayılır. XVII. yüzyıl boyunca bale, özel bir sanat biçimi olarak gelişti.
XVI. yüzyılın saray dansları ikiye ayrılır: Hau- te danse ve Basse danse “yüksek dans” ve “bayağı dans”. Yüksek danslar ciddi ve gösterişlidir. Aşağı danslar ise daha serbest, canlı ve sıçrayarak yapılır. Saray dansları, ikili, eşli, Fransız raksı ve allemande danslarını kapsar.
XVII. yüzyılın ortalarına doğru, Fransız kralı XVI. Louis’nin sarayına yeni bir dans girdi. Bu dansın adı minuet’dir. Minuet, canlı bir köylü dansıdır, ama saraya girdikten sonra bir incelik ve ağırlık kazandı. Bu dans bütün Avrupa ve daha sonra da Amerika’da yaygınlaştı.
Fransa ve İngiltere birbirlerinden yeni danslar öğrendiler. İngilizler, Fransız bale salonu danslarını aldılar: Fransızlar da İngiliz kır danslarını benimsediler.
XIX. yüzyılın önde gelen dansı ise aslında bir İngiliz kır dansı olan kadrildir.

Yorum yazın