Rondo nedir

RONDO i. (ital. k.). XVIII. ve XIX. yy.-larda, sonatların, senfonilerin ve konçerto’-ların finali olarak kullanılan müzik biçimi.

— ANSiKL. XVII. ve XVIII. yy. fransız klavsencilerinin kullandığı biçimle (rondeau), sonatlı-biçim (rondo-sonat adı buradan gelir) arasında bir biçim meydana getiren rondo üç bölüme ayrılır; sonatlı-bi-çimin sunuluşuna ve tekrarına dayanan birinci ve sonuncu bölümler, RAR şemasına göre, bir ritornello’dan (R), bir karşıt-bö-lümden (A) ve ritornello’nun tekrarından meydana gelir. Yeni bir tematik materyel üstüne kurulu ikinci bölüm (B), gerek üslûp, gerek nitelik yönünden sonatlı-biçimin geliştirilmesine dayanır. Demek ki rondo’-nun genel şeması şu şekilde gösterilebilir: RAR — B — RAR. (M)

Yorum yazın