Romanesk Heykel Sanatı

Romanesk Heykel Sanatı
Hristiyanlığın doğuşundan 1000 yıl sonra, Hristiyan sanatının parlak bir dönemi başlamıştır. Bunu izleyen üç yüzyıl içinde mimarlar, heykelciler, ressamlar, marangozlar gibi daha pek çok sanatçılar ve zanaatçılar birlikte o zamana değin görülmedik oranda görkemli kiliseler, katedraller ortaya koymuşlardır.
Bu sanatçılar Hristiyanlığın doğuşundan o güne dek görülmeyen bir atılganlıkla ve alabildiğine büyük ölçüler kullanarak çalışmışlardır. Roma yapıları da tanıdıkları en büyük yapılar olduğundan kendilerine onları örnek almışlardır.
”Romanesk” 11. ve 12. yüzyıllarda sanatta görülen Roma etkisini tanımlayan bir deyimdir. Fakat bu dönemin sanatçıları da önemli yenilikler getirmişlerdir. Bu nedenle Almanya’daki Romanesk kiliseler, İtalya, İspanya ve Fransa’da aynı stilde yapılan kiliselerden çok farklıdırlar.
Kutsal yerlere sık sık hacca gidildiğinden dinsel resim, heykel, yapı sanatlarındaki yenilikler çok çabuk yayılmıştır.

Yorum yazın