Revnaknüma

Revnaknüma nedir , Revnaknüma makamı

(ar. revnak ve fars. -nümü’dan revnak-nümâ). Mus. Türk musikisinde birleşik makam.

Revnaknüma, müstear ve ırak makamlarından meydana gelir. Seyri, genellikle inicidir. Müstear makamının bütün alanında dolaşıldıktan sonra durağından itibaren peste doğru aynı dizinin sesleriyle inilerek ırak perdesinde karar verilir. Arada geçici geçkiler yapılmasına engel yoktur. Güçlüleri birinci derecede müstearın güçlüsü olan segâh si koma bemol, ikinci derecede ırakm güçlüsü dügâhZa perdeleridir. Donanıma müstear makamının işaretleri olan si ve mi koma bemolü ( <i ) ile fa ve do bakiye diyezi ( t ) işaretleri konulur.

Yorum yazın