Programlı (veya tasvirci) müzik

Programlı (veya tasvirci) müzik. Programlı veya tasvirci müziğin yarattığı sanat heyecanı, salt bir müzik heyecanı değildir; çünkü bu müzikte, bestecinin canlandırmak istediği fizik ve ruh olgularının izleri yansır. Bu tür müzik önce dinleyicinin hayal-gücüne seslenir ve arı müziğin karşı kutbunda yer alır. «Tasvirci müzik» dış olayları anlatan bir türdür. Ya bu olayları niteleyen ses unsurlarını üslûplaştırarak taklit eder veya yapı benzerliklerine başvurur. Eğer müziğe aktarma işi belli belirsiz yapılır ve ses unsurları gerçek hayatta olduğu gibi yansıtılırsa daha çok «taklitçi müzik» terimi kullanılır. Taklitçi müzik senfonik anlatım yönünde gelişerek romantik orkestra eserlerine, programlı müziğe ve senfonik şiire dönüşmüştür.

Yorum yazın