New York müzeleri

New York müzeleri. New York müzeleri genellikle yeni kurulmuştur. Başlıcaları: A-MERÎCAN ACADEMY OP ARTS AND LETTERS; 1897’de kurulan BROOKLYN MUSEUM (mısır, asur, kolomböncesi, zenci sanatı ve avrupa resimleri koleksiyonları [Frans Hals’ın Balıkçı Kız’ı]); COOPER UNION MUSEUM (süsleme sanatları); METROPOLITAN MUSEUM OF ART. New York’un en önemli müzesi olan bu sonuncusunda mısır, yunan, roma, uzakdoğu eserleri vardır; avrupa resminin bütün okulları burada temsil edilmiştir; ayrıca amerikan süsleme sanatı bölümü, silâhlara ayrılan bir bölüm (alman ve Milano atelyeleri), müzik âletlerine ayrılan bir başka bölüm vardır. METROPOLITAN MUSEUM OF ART’a bağlı The Cloisters müzesinin 1950’de inşasına başlandı ve Hudson’a hâkim bir yerdeki yeni yapılara yerleşti; bu müze de özellikle ortaçağ mimarîsi ve eşyası (Saint-Guilhem-le Désert, Saint-Michel-de-Cuxa, Bonnefont avlu çevreleri, ortaçağ halı dizileri) yer alır. FRîCK KOLEKSİYONU önemli bir İtalyan, fransız, hollanda, flaman, İspanyol, amerikan (Whistler) tablolarım biraraya getirir; bunlann yanı sıra heykeller (Coysevox’un Robert de Cot-te’u), çin porselenleri, bronz eşyalar (Gout-hière, Thomire) yer alır; Boucher’ye ayrılan bir salonda Madame de Pompadour için yapılan dekoratif panolar vardır; bir başka salon da Fragonard’m ağaç kaplamalara yerleştirilmiş tuvalleriyle (resimleriyle) süslenmiştir. AMERICAN INSTITUT OF ART AND ARCHEOLOGY İtalyan sanatına ayrılmıştır, museum of modern art tam bir panorama meydana getirir: mimarî, tatbikî sanatlar, sinema sanatı, resimler (Picasso’un Guernica’sı, Van Gogh’-un Yıldızlı Gece’si), heykeller Despiau, Maillol, H. Moore, Calder). PlERPONT MORGAN KüTüPHANESi’nde elyazmaları, basımcılığın ilk zamanlarından kalma metinler (Gutenberg’in Incil’i), desenler, gravürler, ciltçilik işleri ve resimler (Mem-ling, Schongauer, Botticelli) saklanır. SOLOMON R. GOGGENHEÎM MUSEUM, F.L. Wright’m eseri olan bir yapıdadır ve non-figüratif resme ayrılmıştır; burada Seurat’-ı mn, Bonnard’m, Redon’un, Chagall’in eseri de görülür. İkinci derecedeki birtakım müzeler tarihe (MUSEUM OF THE CITY OF NEW YORK veya long ISLAND SOCIETY müzesi) birtakım başka müzeler de bilimsel öğretime (AMERICAN museum of NATURAL HISTORY, HAYDEN PLANETARIUM veya museum of science and industry) ayrılmıştır.
özel kuruluş olan Huntington hart-; FORD GALLERY of modern ART 1964’-te açılmıştır. Mimar E. Durel Stone tarafından yapılan bu bina penceresiz bir kuleye benzer, aydınlatma ve havalandırma düzeni yapının köşelerine açılmış gizli , deliklerden sağlanır. Bu müzede amerikalı ressamların eserlerinden başka Géricault, Corot, Courbet, Degas, Monet, Pissarro, Vuillard’ın eserleri de vardır, özellikle amerikan sanat eserlerine ayrılmış olan WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART müzesi 1966’da, Madison Avenue’de Marcel Breuer tarafından planı çizilen özel bir yapıya geçmeden önce Museum of Modern art’a taşınmıştır. Bu yapı tepesi üzerinde duran güdük bir piramit biçimindedir. (L)

Yorum yazın