Neoklasik ve Romantik Heykel Sanatı

Neoklasik ve Romantik Heykel Sanatı

18. yüzyılın sonlarında Clodion (1738-1814) ve başka rokoko heykel sanatçıları etkinliklerini sürdürürken, sanatta neoklasik diye adlandırılan ve yeniden klasik stillere ve konulara dönülen bir akim başlamıştır. Bu akım yüzyıl boyunca etkili olmuştur. Antonio Canova (1757- 1822), neoklasik akımın en büyük sanatçısıdır. İtalyan sanatçı Canova, Avrupa krallarının ve soylularının klasik çağın giysileri içinde yansıtıldıkları heykelleri ile ünlüdür.
19. yüzyılda sanatçılar yapıtlarında bir düşünceyi ya da duyguyu yansıtmayı amaçladıklarından ve başka sanatçıların yapıtlarını değil de doğayı kendilerine örnek almak istediklerinden neoklasik akımını tutmamışlardır. François Rude (1784-1855) neoklasik stilin soğukluğuna ve donukluğuna karşı çıkan ilk heykelci olmuştur. Bu dönemin heykelcilerinden olan Antoine Louis Barye (1795-1875) de yapıtlarında güçlü duyguları ortaya koymuştur.

Yorum yazın