Natüralizm nedir – Natüralizm özellikleri

NATÜRALİZM i. (fr. naturalisme), Ed. Pozitif bilimlerin metot ve sonuçlarını sanata uygulayarak gerçeği tam bir nesnellikle ve bütün cepheleriyle (hattâ en âdi yanlarıyle) yeniden yaratmağa çalışan, Zola’nın çevresindeki edebiyat okulu. Bk. ANSiKL.

— FelS. Bk. DOĞACILIK.

— G. santl. Soyut natüralizm, Roger Bis-sière tarafından tanımlanan bir sanat a-kımına verilen ad. Bu anlayışa göre sanat eseri bir yandan gözleme dayanan bir gerçeği, öte yandan da sanatçının duygusal hayatmı yansıtmayı temel olarak almalıdır. (Bu akımın en belli başlı temsilcileri Jean Bazaine, Jean Bertholle, Alfred Manes-sier’dir.)

— ANSiKL. Ed. Natüralist okul, Flaubert’in gerçeği ve Taine’in pozitivist görüşlerinin etkisiyle 1860-1880 arasında kuruldu. Gon-court’ların romanları (Charles Demailly, 1860; Germime Lacerteux, 1865; Madame Gervaisais, 1860 v.b.), sağlam belge ve bilimsel gözlem kaygıları, karakterin yerine mizacın geçmesi ve konuların günlük hayattan alınmasıyle natüralizm akımına girer. Ama, yeni okulun gerçek temsilcisi, Thérèse Raquin ve özelilkle Rougon-Mac-quart dizisiyle (1871’de başlandı) E. Zola oldu; Zola, Roman Expérimental (Deneysel Roman) [1880] eseriyle okulun nazariyesini ortaya koydu; Cl Bemard’m introduction à

Y Étude de la Médecine Expérimentale (Deneysel Tıp İncelemesine Giriş) adlı eserini örnek alarak, ıomanın bilime aykırı saydığı herhangi bir ahlâk kaygısına kapılmadan, gerçeği olduğu gibi yakalamasını ve kişiyi ‘kalıtım ile ortamın determinizmine bağlayan bir deneyleme olmasını istiyordu. Zola çevresinde toplanan «Médan grubu»nun (Maupassant, Léon Hennique, Henry Cé-ard, Paul Alexis, Huysmans) kolektif hikâye kitabı les Soirées de Médan (Médan Geceleri) [1880], düzmece idealizmin karşısına gerçeği çıkaran bu akımın bildirisi sayılır.

A. Daudet, O. Mirabeau, J. Renard, J. Vallès, Rosny’ler, P. ve V. Margueritte, L. Descaves v.b. de natüralizm okuluna bağlandılar. Natüralizm, özellikle Becque (Kargalar [Les Corbeaux], 1882) ile tiyatroya da geçti ve Antoine’ın Théâtre – Libre’inde (1887-1896) sahneye konulan eserle büyük başarı kazandı. (L)

Yorum yazın