National gallery – Londra ulusal galerisi

National gallery, Londra’da millî resim müzesi; Trafalgar Square’in kuzeyinde (1832-1838). Büyük resim okullarının birçok şaheseri burada toplanmıştır. İtalyan sanatı, primitler (Bellini’den Fatih Mehmed 11; P. Delia Francesca’dan İsa’nın Doğuşu; Antonello da Messina ve Botticelli’den portreler) ve Rönesans sanatçıları (Miche-langelo’dan Gömülme; Tiziano’dan Noli me Tangere; Tintoretto’dan Samanyolu) tarafından temsil edilir. Aynı nitelik eski hollanda sanatçılarının resimlerinde de göze çarpar: Rembrandt’m portreleri; Ver-meer’in Klavsenli Kadın’ı; Rubens’in Hasır Şapka ve Paris’in Yargısı adlı tabloları, Ortaçağın en dokunaklı tablolarından birinin de yer aldığı (Van Eyck’tan Amol-fini ve Karısı) uzun bir primitifler dizisini tamamlar. İspanyol ustaları arasında El Greco, Zurbaran, Goya, Velasquez (Venüs ve Aşk) sayılabilir. Holbein ve Dürer alman sanatını, Ph. de Champiagne, Poussin, Chardin iransız sanatını temsil eder. İngiliz sanatı, portre alanında XVIII. yy.’-da Gainsborough (Ressamın İki Kızı), O-pie, Lawrence, Reynolds, Romney ile; manzara alanında Wilson, Croma, Constable ile; günlük hayattan sahnelerde ise Hongarth (Modaya Uygun Evlilik) ile temsil edilir. (L)

Yorum yazın