Koreografi Nedir

Koreografi Nedir
Bale ve raks temsillerini sahneye koymak sanatına denir. Koreografi kompozisyonu yapan sanatçı, dans edenlerin teknik yetişmeleri ve ilerlemeleriyle uğraşmaz. Sadece bale İçin yazılmış olan sahne müziğinin konusuna ve ruhuna uygun olarak bale topluluğunu düzenler, dans edenler arasında rolleri dağıtır ve bütün pozisyonları en küçük ayrıntılarına kadar tespit eder. Yani tiyatroda rejisörün yaptıklarını yapar. Eğer sahneye koyduğu yeni değilse, çok defa, ayrıntılarda bile, kendisinden önce o eseri sahneye koymuş olan büyük koreograflardan birine danışır. Yeni sahneye koyuşlarda sanat anlayışına ve yetenek derecesine göre hareket serbestliği vardır; fakat az-çok bale geleneklerine uymaya mecburdur. Bununla beraber son zamanlarda devrimci koreograflar çok görülmüştür.

Koreografinin Zorluğu

Modern tasviri balenin büyük gelişme kaydettiği son 3 çeyrek yüzyılda birkaç tane ekol sahibi koreografın yetişebilmiş olması, bu mesleğin çok zor olduğunu gösterir. Muazzam bir müzik, edebiyat, tarih kültürü isteyen bir sanattır. Bale süitlerinde değişik ülkelere ait sayısız özellikler koreografın etnografya bilgisinin pek geniş olmasını gerektirir. Bugün yalnız birkaç millet milli bir koreografiye sahiptir. Dünyanın en zengin milli koreografisi, şüphesiz Ispanyollar’ınkidir. 8 yüzyıllık Arap hâkimiyeti, bu koreografiye inanılması güç bir parlaklık kazandırmıştır. Klasik koreografide ise Ruslar pek ileri gitmişlerdir. Aslında bale çok masraflı bir sanat olduğundan, ancak zengin devletlerin bütçeleri bu sanatı kaldırabilmektedir. “The American National Ballet Theatre and Academy” yirmiden fazla millete ait uzman kullanmaktadır. Fransız ve İngiliz milli balelerinde de durum buna yakındır.

Bale Koreograf İsin in Temelleri

Bale koreograflsinin esas unsurları şunlardır:
1— Kıyafet: Danseden sanatçının kıyafeti, a) Temsil etmekte olduğu devrin ve tipin; b) Temsil ettiği duygu ve düşüncenin en sıkı kayıtları altındadır.
2— Dekor: Sahnenin dekoru, a) Temsilin geçtiği devre ve yere; b) Temsilin ifade ettiği duygu ve düşünceye bağlıdır.
3— Işık: Sahnenin aydınlatılma durumu ve çeşitli renklerin hangi süre çerçevesinde nüans değiştirecekleri de yukarıda sayılan unsurlara bağlıdır.
4— Dans: Sanatçının koreografça belirtilen kompozisyonu, çeşitli bakımlardan ele alınabilir: a) Solist, ya da solistlerin, ikili, üçlü .grupların, figüranların pozisyonları, b) ayak adımları ve hareketleri, kolların durumu, vücudun değişme dereceleri, c) Yüz mimikleri.
5 — Balenin oynandığı müzik.
6 — Tarihi olayların baleye uygulanması.
Türk milli koreografisi çok zengin unsurları içine alır; fakat Türk müziği gibi milli koreografimiz de modern bir anlayışla ele alınmamıştır (Bk. Bale).

Etiketler:

Yorum yazın