Konservatuar Nedir

Konservatuar Nedir
Müzik ve temsil sanatlarının öğretildiği okullara “konservatuvar” denir. Birçok bölümleri vardır. “Solfej” bölümünde, ilk başlayanlara, nota ve ses bilgisi verilir; ondan sonra “icra” (çalgı çalma) dersleri başlar. Ayrıca, “kompozisyon” (besteleme) dersleri de vardır. Tiyatro, bale bölümü de bazen (İstanbul Konservatuvarı’nda olduğu gibi) konservatuvar eğitimi içindedir; bazen da (Ankara’da olduğu gibi) ayrı bir enstitü durumundadır. Bu bölümün üniversitelere bağlı fakülteler halinde olduğu memleketler de vardır.
Ortaçağ’da, birçok Avrupa memleketlerinde kiliselere şarkıcı yetiştiren müzik okulları vardı. Yalnız, opera ortaya çıktıktan sorara, bu müzikli tiyatro çeşidini yaşatacak sanatçıları yetiştirmek üzere daha geniş çapta konservatuvarların açılması gerçekleşti, ilk konservatuvar 1537’de Napoli’de kuruldu. Paris’te 1784’te, Viyana’da 1817’de, Berlin’de 1822’de, Londra’da 1861’de, Varşova’da 1909’da konservatuvar açıldı, Bizde ise ilk batı müziği okulu, bütün Doğu’nun en eskisi olarak, 1831’de yani Berlin’den dokuz yıl sonra “Müzikka-i Hümâyun” adı altında kurulmuştur. Ondan önce de Enderun Okulu, yüzyıllar boyunca, kendi milli konservatuvarımız olarak çalışmıştır.
İstanbul Konservatuvarı, özel muhasebeye bağlı olarak, 1924’te çalışmaya başladı, Batı müziği eğitimi yanında, folklor müziğine ait derleme çalışmalarıyla da eserler verdi, İstanbul, Ankara radyolarında çalışan sanatçılar yetiştirdi. İstanbul Konservatuvarı’ na sonradan Türk müziği bölümü, Tiyatro bölümü de eklendi. Yatılı ve gündüzlü olarak iki çeşit öğrenci kabul eden İstanbul Konservatuvarı’nın yatılı kısmı keman, piyano, nefesli sazlar olarak üç bölümde icracı yetiştirir, Şehir Bandosu ile Şehir Orkestrasını besler.
1936’da, Ankara Musiki öğretmen Okulu’nun yerine açılan Devlet Konservatuvarı ise, memleket ölçüsünde daha geniş bir çalışmaya yönelmiştir. Müzik öğretmeninden başka Devlet Operası’na, Devlet Tiyatrolarına eleman yetiştirir. Bugün batı dünyasında tanınmış besteci ve icracılarımızın çoğu da, yabancı konservatuvarlardan önce, Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan yetişmişlerdir.

Yorum yazın