Kaideliler Sanatı

Kaideliler Sanatı

Kaidelilerle Medler Asur İmparatorluğu’nu ikiye böldüklerinde, güney Mezopotamya ve Fırat Irmağı’nın batısındaki topraklar Kaide ya da Yeni Babil İmparatorluğu’nu oluşturdu. Kaideliler, Hi- titlerden ve Asurlulardan önce eski dünyaya egemen olan Babillilerin torunlarıydı.
Babil kenti büyük bir imparatorluğun başkenti olarak yeniden kuruldu. Eski Hansoyu ve Kasitlerden kalma tapınaklar yeniden yapıldı. Ünlü Kaide Kralı Nebukadnezar Babil’in Asma Bahçelerini yaptırdı. Nabukadnezar’ın sarayı kat kat yükselen bir yapı biçimindeydi. Her katta çiçekler ve küçük ağaçlarla bezeli bir seki vardı. Katlara dayanak olan sütunların içi boştu ve bunlar aynı zamanda kuyu olarak kullanılıyordu.
Kaide sanatından günümüze pek az şey kalmıştır. Bugün neredeyse bir moloz yığını durumunda bulunan ünlü ziggurat, büyük bir olasılıkla, Kutsal Kitap’ta sözü edilen Babil Kulesidir. Çünkü Kudüs’ü ele geçirip yerle bir eden ve İbranileri tutsak alıp Babil’e götüren Kral Nebukadnezar ’dı. Ziggurat ile saray pişirilmiş kerpiçten yapılmıştı. Bu yapıların dış yüzleriyse parlatılmış kerpiç kabartmalarla bezemlenmişti. Kabartmaların parlak mavi ve yeşil zemini üzerinde göz kamaştırıcı sarı boğalar ve ışıl ışıl beyaz ejderler yer almaktaydı. Bu dönemde Babil, gösterişli yaşamı seven halkının tüm özelliklerini yansıtan görkemli bir kent olmuştur.

Yorum yazın