Hristiyanlığın İlk Döneminde Heykel

Hristiyanlığın İlk Döneminde Heykel

Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki heykeller, Roma sanatını yansıtır. İtalya’da bulunmuş lahitler- deki bezemelerin hepsi Roma stilindedir ve ancak konuları ya da Hıristiyanlar için önemli olan simgeleriyle bundan ayrılırlar.
Ne var ki, heykel ilk Hıristiyanlar için olağan bir anlatım biçimi değildi; çünkü başka dinlerde de olduğu gibi insan betilerinin yapılmasının dine aykırı olduğuna inanılıyordu. Sonunda kilise yetkilileri sanatın Hıristiyanlığa yararlı olacağına karar verdiler ve yalnızca putlar gibi tapınmak için yapılmış biçimlerin dine aykırı olacağını belirttiler.
5. yüzyılda ¡Batı Roma İmparatorluğu kuzey ve orta Avrupa’daki Barbar kavimlerce istila edildi. Kısa sürede bu Barbarlar Hıristiyan oldular ve Hıristiyanlığı tüm Avrupa’ya yaydılar. Barbarlar sanatta insan betisine yer vermiyorlardı ve bu yönden Romalılardan ayrılıyorlardı. Geometrik biçimlerden oluşan, dekoratif ve ayrıntılı Barbar sanatı, Hıristiyan sanatını, Greko-Romen sanatı kadar etkilemiştir. Barbar sanatçılar Roma heykellerinin benzerlerini yapmaya kalkıştıklarında insan betisini gerçekçi bir biçimde yansıtmakta güçlük çekiyorlardı.
Hıristiyanlığın ilk 1000 yılında yapılmış heykellerin sayısı oldukça azdır. Taşınabilir mihraplar gibi tek tük örneklerde görülen bu dönem heykelleri, büyük bir özenle biçimlendirilmişle genellikle değerli madenlerden yapılmışlardır.

Heykelciler fildişini oyarak küçük kabartma mihraplar, İncil mahfazalarıma da İsa’yı, Meryem ile çocuğunu, melekleri işleyen üç boyutlu küçük heykeller yapmışlardır.

Yorum yazın