Heykel Yapma Yöntemleri

Heykel Yapma Yöntemleri

İnsanlar heykel yapmaya başladıklarından beri bunun için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Her yöntem ya da akım bir sonrakini etkilemiş, insanlar eski dönemlerden kalan sanatsal kalıtın üzerine sürekli yeni biçimler ve yöntemler araştırmışlardır. Heykelcilikte kullanılan başlıca yöntemler şunlardır:
Yoğurarak biçimlendirmek, yontmak, birleştirmek, kalıba dökerek çalışmak.
Yoğurarak biçimlendirme; kil, balmumu ya da buna benzer yumuşak ve kolayca istenilen biçime giren maddelerle yapılır. Heykelci bu malzemeye bölümler ekleyerek istediği biçimi elde eder.
Yontma, bir anlamda yoğurarak biçimlendirmenin karşıtıdır. Bu yöntemde heykelci, bölümler eklemek yerine çalıştığı malzemeden bölümler çıkararak istediği biçimi yaratır. Tahta, taş gibi malzemeler bıçakla ya da keski ile oyularak biçimlendirilir.
Birleştirme yoluyla heykel yapımı 20. yüzyılda yaygınlık kazanmış bir çalışma türüdür. Bu yöntemi kullanan sanatçı tahta, metal ya da plastik parçaları birbirine ekleyerek bir biçim oluşturur. Günümüzde bazı kişilerce çok sevilen hafif, soyut biçimler, birleştirme yöntemi ile yapılan heykellere uygun düşmektedir.
Kalıba dökerek çalışma, yeni bulunmuş bir yöntem değildir. Tarihin ilk dönemlerinde özellikle madenlerin kullanılmaya başlanmasından sonra kullanılan bir yöntem olmuştur. Yapılması istenilen eşyanın önce kalıbının çıkarılması ve madenlerin ergitilerek buraya dökülmesiyle vazolar, insan ve hayvan figürleri yapılmıştır. Günümüzde özellikle kalıcılık gözetilen heykellerde bu yöntem uygulanmaktadır. Bunun için genellikle tunç (bronz) benzeri metal alaşımlar kullanılmaktadır.

Yorum yazın