Heykel Yapma Malzemeleri

Heykel Yapma Malzemeleri

Bir heykel sanatçısı çalışmaya başlamadan önce hangi malzemeyi kullanacağına karar vermelidir. Fildişi gibi çok değerli bir malzemeyle ya da bildiğimiz kil ile çalışmak isteyebilir. İyi kil de çok değerlidir ama dünyanın hemen hemen her köşesinde bulunduğundan pahalı değildir.
Kalıcı olan ile kalıcı kılınması gereken malzeme arasında da bir seçim yapılması gerekir. Her iki tür malzeme ile çalışmanın da kolay ve zor yönleri vardır, örneğin, mermer gibi bir taş çok serttir. Yontma işleminin büyük bir güçle ama aynı zamanda çok ince bir dikkatle yapılması gerekir. Yapılan hataların düzeltilmesi çok güçtür ve fazla sert vurulacak olursa mermer kırılabilir. Mermerden bir yapıt yontulup cilalandığında, sanatçı işini bitirmiştir. Oysa kil çok yumuşak bir malzemedir. Sanatçı bununla istediği gibi oynar, eklemeler yapabilir ya da bazı bölümleri yeniden biçimlendirebilir. Bir hata yaparsa, bunu hemen düzeltebilir. Ne var ki, kili çalışılabilir durumda tutmak zordur. Sanatçının her gün çalışması bittiğinde heykeli ıslak bezlerle örtmesi, kilin henüz kullanmadığı bölümüne su katarak ve yoğurarak sürekli yumuşak kalmasını sağlaması gerekir. Ayrıca, kil biçimlendirilip heykelin yapımı bittiğinde, kil kalıcı bir malzeme olmadığından heykel henüz sergilenmeye hazır değildir ve kısa sürede bozulabilir. Bu nedenle heykelin bir başka malzemeye aktarılması gerekir. Bunu sağlamada, hepsi de ek bir çalışmayı gerektiren çeşitli yöntemler vardır.
Belki de kalıcı malzemeler olduklarından, taş ve mermer heykel sanatçıları için her zaman değerli olmuşlardır. Tahta, fildişi, cam, yeşim, kemik ve alçı heykelcilikte kullanılan öteki malzemelerdir. Başka malzemelere aktarılacak heykellerin yapımında genellikle kil kullanılmakla birlikte, balmumu da onun yerini tutabilmektedir.
Günümüzde sanatçılar plastik maddeler, fiberglas, paslanmaz çelik ya da alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra, eski heykelcilerin yaptığı gibi tunç ve diğer döküm malzemelerinden de yararlanmaktadırlar.

Yorum yazın