Heykel Sanatı Nedir

Heykel Sanatı Nedir

Heykel, binlerce yıldır, çeşitli nedenlerle insan yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Tarihöncesi insanı, insan ya da hayvan biçiminde yontulmuş canlı varlıkları andıran nesnelerin gizemli bir güç içerdiğine inanmıştır. İlk Heykeller, avcılara olağandışı bir yardım sağlamaları amacıyla yapılmışlardı. Uygarlığın doğuşundan sonra yapılan Heykellerde tanrılar simgelenmek istenmiştir. Eski çağlardaki krallar, belki de kendilerini ölümsüz kılmak umuduyla, heykellerini yaptırmışlar ve böylelikle portre heykelciliğini doğmuştur. Grekler, heykellerinde kusursuz erkek ve kadın görünümlerini yansıtmışlardır. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde kiliseler, buraya gelen çoğu okuma yazmasız kişilere kötülüğün var olduğunu anımsatmak için, şeytan imgelerini içeren heykellerle bezenmişti.
Başlangıcından günümüze değin Heykeller anıtsal olmuşlardır. Nasıl ki, 15. yüzyılda İtalya’daki kentlerin sokaklarına İncil’deki öykü kahramanlarının Heykelleri dikilmişse, 20. yüzyılda da New York kentinin en merkezi yerine bir şarkı yazarının Heykeli dikilmiştir.
Ortasında Heykellerin bulunduğu büyük çeşmeler, gökdelenlerin yanında da eski sarayların bahçelerinde olduğu kadar doğal karşılanmaktadır. Sümerliler, savaştaki yengilerini efrizlerde canlandırarak kutlarlardı. İkinci Dünya Savaşı’na katılan uluslar da şehitlerinin onuruna ve anısına Heykeller dikmişlerdir.

Yorum yazın