Günümüzde Klasik Müzik

Günümüzde Klasik Müzik

Yakınlarda ölen Igor Stravinsky çağımızın en önemli bestecilerinden biridir. Dehası ilk kez Ser- gei Diaghilev tarafından fark edilen sanatçı, kendisine ısmarlanan üç bale müziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Diaghilev, Rus Bale Kumpanyası’ nın yöneticisiydi ve daha önceleri Debussy, Ravel La Falla gibi bestecilere de bale müzikleri ısmar- lamıştı. Ancak bu müziklerin hiç biri Stravinsky’ nin Firebird, Petruşka ve Bahar Ayini baleleri kadar yankı uyandırmadı. Özellikle Bahar Ayini o kadar aykırı bölümler içermekteydi ki, 1913 yılında Paris’te ilk gösterisinde seyircinin büyük tepkisiyle karşılaştı. Olay sanat dünyasında bir skandal boyutuna ulaştı.
Atonaliteyi benimsemeyen, geleneksel teknikle özgün müzik yapabilen başka çağdaş besteciler de vardır. Bunlar Paul Hindemith (1895 – 1963) Almanya’da, Franscis Poulnec (1899 – 1963) Fransa’da dikkatleri çekti. İngiltere’de ise Benja- min Britten ve ünlü Peter Grimes Operasının bestecisi William Walton’dan söz etmek yerinde olur. Walton, çocuk müziğine ilgi duyan bir bestecidir ve çocuklar için pek çok beste yapmıştır.
Yüzyılımızın en büyük bestecilerinden ikisi Sovyet uyruklu Sergei Prokofiev (1891 – 1953)
ile Dimitri Shostakovich (Şostakoviç) tir.Sov- yetler Birliğinde sanatçılar devlet tarafından himaye edilirler ve kendilerinden sistemin gelişmesine ve devamına yardımcı olabilecek,kitleleri kucaklayan yapıtlar vermeleri beklenir. Bu nedenle Atonalite, Sovyetler Birliğinde pek tutulan bir müzik türü olamadığı gibi, Sovyet Hükümetinin de onayını kazanmamıştır. Shostakovich ve Prokofiev, geleneksel müzik tekniğine bağlı kalan iki sanatçı olmakla birlikte, zaman zaman çok başarılı özgün müzikler de bestelemiş iki büyük sanatçıdır.
Ayrıca çağdaş müzisyenlerden Olivier Messia- en de Debussy’nin izinden yürüyen ve yepyeni bir harmoni anlayışıyla şaşırtıcı müzik parçaları bestelemiş bir sanatçıdır.
Günümüzde Atonalitik müzik çalışmaları, yeni geliştirilen elektronik müzik aletleriyle de sürdürülmektedir. Hatta bilgisayarlar yardımıyla müzik yapan sanatçılar da vardır. Ancak bu yöntemin gerçekten yaratıcı bir çalışma olup olmadığı, bu yüzden de gerçek sanat sayılıp sayılamayacağı tartışma götürür bir konudur.

Yorum yazın