Gotik Heykel Sanatı

Gotik Heykel Sanatı
12. yüzyıldan sonra heykellerde romanesk sanatın yoğun soyutlamaları yerlerini daha gerçekçi ve doğal bir anlatıma bırakmışlardır. Normal orantılarında yansıtılan insan betileri yüksek kabartmalar olarak kilise sütunlarına ya da kapılarına yontulmuşlardır.
Gotik heykel sanatçıları, becerileri arttıkça daha özgürce ve bağımsız bir biçimde çalışmışlardır. Gotik dönemin sonlarına doğru yapılan heykellerdeki betiler romanesk ya da ilk dönem gotik heykellerde olduklarından daha insanca ve doğal görünümdedir. Batı Avrupa’da görkemli gotik katedrallerdeki yontulmuş yüzlerce beti, yaşamı tüm yönleriyle, her Hıristiyanın anlayabileceği yalın bir biçimde yansıtmıştır.
14. yüzyılda büyük yapıların yapıldığı dönem sona ermişti. Bu dönemde savaşlar ve öteki sorunlar, ancak, küçük bazilikaların yapılmasına ve önceden yapılmış yapılara bazı bölümler eklenmesine olanak vermiştir. 13. yüzyılda yapılmış Paris, Rheims, Amiens, Burgos ve Strasbourg katedrallerindeki gibi anıtsal boyutlarda heykeller, yerlerini kişisel tapınmalar için kullanılacak küçük heykellere bırakmışlardır.

Yorum yazın