Film Çekimleri Nasıl Yapılır

Film Çekimleri Nasıl Yapılır
Film çekime hazır olduğu anda bir çekim planına uygun biçimde hareket edilir. Çekim senaryosu günlük dökümlere ayrılır. Aynı sette çekilecek sahnelerin de bir dökümü yapılır. Dış sahnelerin çekimine öncelik verilir. İç sahneler bir film stüdyosunda çekilebilir.
Çekim sırasında yönetmenin denetleyici bir işlevi vardır. Her sahnede kendilerinden neler beklendiğini oyunculara o söyler, istenilen duyarlığı en iyi biçimde verecek jestleri, mimikleri ve diyalog yorumlarını oyuncular yönetmenle birlikte çalışarak bulurlar. Genellikle bir sahnenin çekiminden önce provası yapılır. Filmin çekimi sırasında, yönetmen beğenmediği film ve sahneleri yeniden, bazen de birkaç kez yineletebilir. Kimi zaman da ilk çekimde sahneyi başarılı bulabilir. Ama çoğunlukla tek bir sahnenin filme alınması için birçok çekim yapılması gerekebilir. Bu yüklü ve titiz çalışma sonucunda bir günde normal olarak ancak altı çekim elde edilebilir ki, bunlar da tamamlanmış bir filmde ancak 2-3 dakika sürebilecek bir sahne oluşturur. Çevrilen filmler laboratuvarda yıkandıktan sonra yönetmen ve teknik elemanlar tarafından incelenir. Günlük çekim adı verilen bu parçaları inceleyen yönetmen hangi çekimin daha başarılı olduğuna karar verir. Günlük çekimlerin hiçbiri istenilen düzeyde değilse, çekimler yenilenir. Bir filmin tamamlanması birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Çekilen filmler kurgucuya (montaj) gider. Kurgucu yönetmenin gözetiminde çalışan bir başka teknik elemandır. Yönetmenle birlikte çekimleri inceleyen kurgucu, çekimleri sıraya koyar ve uç uca ekleyerek kaba kurguyu hazırlar. Bundan sonra işlemin asıl önemli aşaması olan ince kurgu gelir. Burada artık yaratıcı bir çalışma söz konusudur. Yapılacak eklemeler kaba kurguda olduğu gibi sıradan değildir. Kurgucu önceden senaryoyu iyice incelediği için her sahnenin, her çekimin temposunu canlandırır ve kaba kurgudaki çekimleri tekrar tekrar seyrederek, bu sahnelerin bitmiş filmde nasıl verilmesi gerektiğine karar verir. Genellikle bu çalışmaya yönetmen de katılır. Kurgucu filmi en iyi sonucu alacak biçimde keser, yapıştırır, bazı çekimleri atar, sahnelerin akıcılığını ve uyumunu aksatan çekimler varsa bunları çıkartır ve yerlerine
yeni çekimler yaptırır. Bunlar da uyumlu ve bağlantılı biçimde monte edildikten sonra diyalog ve müziğin kayıtları yapılır. Ancak tüm bu işlerin tamamlanmasından sonra bile yönetmen yine de bazı bölümlerin de yeniden çekilmesine ya da çekilen sahnelerin yer değiştirmesine karar verebilir. Nihayet tamamlanmış olan film dağıtıcıya gönderilir. Dağıtıcı filmin sinemalarda gösterileceği tarihi belirler. Radyo, televizyon, gazete ve dergilerde reklamını yapar. Sinemalarla anlaşmaları düzenler, ilk gösterme gecelerini hazırlar ve tanıtma işlerini yürütür.

Yorum yazın