Eski dünyada müzik

Eski dünyada müzik

İlkel insan için müzik belirli bir amaçla kullanılan, dünyayı çekip çevirebilmesi için insana güç veren bir araçtı. Sözgelimi, hekim,iyileştirici tanrıları yardıma çağırırken müziğe başvuruyordu. Oymak,ürünün bol olması için yağmur yağdıra- bilmek amacıyla büyü yapmaya kalkıştığında müzikten yararlanmaktaydı. Avcı,gerekli büyü sözlerini ve ezgiyi söyleyince daha güçlü ve daha usta bir avcı olacağına inanıyordu.
Günümüzden yaklaşık altı bin yıl önce müzik alanında önemli değişiklikler oldu. Tarih sahnesine o sıralar çıkan ilk ileri uygarlıklar, Sümer ve Mısır uygarlıkları müziğe yepyeni bir yön yermişlerdir. Müzik giderek yeni bir kişilik kazanmış, her şeyden önce din ve büyünün bir aracı olmaktan çıkmış, yaşamın günlük işlevleri için kullanılan bir araç olmaktan uzaklaşmış, kendi içinde bir amaç, kendi başına değerlendirilen bir sanat durumuna gelmiştir. Bu değişiklik elbette bir anda gerçekleşmedi. İlkel insanlar da zaman zaman salt müzikle eğlenmek amacıyla dans eder, şarkı söyler, çalgı çalarlardı. Ama müzik ancak müziği
uğraş edinmiş uygar insanların elinde gerçek bir sanat niteliği kazanabildi.
Krallar, prensler ve soylular boş vakitlerinde eğlentiler düzenliyorlardı. Dolayısıyla, çok sayıda profesyonel şarkıcı, dansçı ve çalgıcıya destek oldular. Çocukluk çağlarından başlayarak eğitilen bu müzikçiler iyice ustalaşmış ve müziği özel bir uğraş ya da meslek düzeyine getirmişlerdir. O zamanlar özellikle kadın müzikçiler çok tutulur, birçoğu saraya alınırdı. Sözgelimi, firavunun kızı Hazreti Süleyman’la evlenirken, çeyizinin bir parçası olarak çalgılarıyla birlikte bin kadarda “çalgıcı kız” getirmişti.
Din hâlâ müzikten yararlandığı için,profesyonel müzikçilere tapınaklarda da rastlanmaktaydı; Okuma yazma bilen rahipler aynı zamanda bilimle de uğraşıyorlardı. Matematik, bilim ve felsefe eğitimi görmüşlerdi. (Yazıyı bilmedikleri için ilkel halklar arasında bu tür konular gelişmemişti.) İyi eğitilmiş rahipler, bu bilgilerini müzik alanına da uyguladılar ve müzik sanatında önemli gelişmelere yol açtılar. Din adamlarınca geliştirilen
özel bir müzik alfabesi, müziğin ilk kez yazılabilir duruma gelmesini sağladı. Rahipler bunun dışında müziğin matematiksel ve bilimsel temellerini araştırmaya koyuldular. Bu araştırmalar, ilk derli toplu müzik kuramının doğmasıyla sonuçlandı. Bu kuram,profesyonel bir müzikçinin öğrenmesi gereken gam, ezgi ve ritm türlerine ilişkin bilgileri içeriyor ve çalgıların ses düzenlerinin nasıl ayarlanacağını öğretiyordu.

http://www.ansiklopedi.biz/sanat/sumer-muzigi

http://www.ansiklopedi.biz/sanat/antik-misirda-muzik

http://www.ansiklopedi.biz/sanat/ibranilerde-muzik

http://www.ansiklopedi.biz/sanat/antik-yunanda-muzik

Yorum yazın