Elektronik müzik nedir

Elektronik müzik. İki büyük elektronik çalgı sınıfı vardır: birinci grupta alternatif akımlar, bir titreşim kaptörü-nün elektrik akımlarına dönüştürdüğü titreşim hareketlerinden doğar. İkinci grupta ise alternatif akımları lambalı osilatörler doğurur (bu gruptaki çalgılar tüm elektroniktir).

Elektronik müziğin sağladığı başlıca kolaylıklardan biri, seslerin tınısını isteğe göre değiştirme ve gereğinde yeni tınılar yaratma imkânıdır. Tını iki şekilde ayar edilebilir: alternatif akımlar sinüsoidal ise basit sesler elde edilir. Bu durumda, istenen tını birçok basit harmonik ses aynı anda yayınlanarak elde edilir. «Sentez usulü» denilen budur. Buna karşılık alternatif akımlar basit değil de’ karmaşıksa, istenilen armonik sesleri ayıklamak için elektrik devresi filtrelerinden geçirilerek alternatif akımların şekilleri değiştirilir. Ondes Martenot, analitik denilen bu usule dayanır.

Yorum yazın