Ege Uygarlığında Heykel

Ege Uygarlığında Heykel

Girit’deki renkli Minos uygarlığından günümüze, ancak az sayıda örnek ulaşmıştır. Yılan tanrıçalarının, rahibelerin ve akrobatların fildişinden ya da fırınlanmış topraktan yapılmış küçük heykelleri; ya da ağ ile yakalanan bir boğayı, hasat zamanı tarlalardan dönen çiftçileri canlandıran kabartmalarla süslü kupalar Minosluların etkinliklerini yansıtırlar. Ege bölgesinde egemenlik daha sonra Girit’ten Yunanistan yarımadasına geçmiştir.Fakat Miken ve Tiren gibi kentlerde çok az sayıda heykel bulunmuştur. Miken’deki Aslanlı Kapı (yaklaşık İ.ö. 1250) bu dönem heykellerinden ele geçirilmiş anıtsal bir örnektir. Agamemnon’un dövülmüş altından yapılmış maskesi, Homeros’un öykülerindeki kahramanları anımsatması yönünden önemlidir, Bu maske, Miken’deki mezarlardan altın kupalar, hançerler, göğüslükler ve başka eşyalarla birlikte çıkarılmıştır

Yorum yazın