Doğu Klasik Müziği Nedir

Doğu Klasik Müziği Nedir
Doğu Sanat Müziği, birçok yönden Batı Sanat Müziğinden farklılık gösterir. Örneğin Hindistan’ da ve bazı Ortadoğu ülkelerinde yazılı müzik fazla gelişmemiş olduğundan,bestecilerin düş gücü zengin, doğaçtan çalıp söyleyen sanatçılar olması gerekmektedir. Ayrıca Doğu Müziğinde, armoni o kadar önemli bir yer tutmamakta,bu müzik türü daha çok melodi ve ritme dayanmaktadır.
Doğu müziğinde melodi süslemeleri de temeldir. Bunlar olmadan müzik parçası yapraksız bir ağaç gibi çıplak kalır. Çinliler aynı notayı başka başka perdelerde çalarak ses değişimleri elde ederler. Batı Müziğinde majör ve minör gamlar olmak üzere yalnızca iki gam bulunmasına karşılık, Doğu Müziğinde pek çok gam vardır. Japonlar ve EndonezyalIlar beş notalık çeşitli gamlar kullanırlar. Buna pentatonik adı verilir. Hindistan Müziği ve Ortadoğu müziği melodik ve ritmik formüllere dayanır. Hindistan’daki melodik formüle raga, Ortadoğudakine ise makam adı verilir. Gerek raga,gerekse makam,bir gama dayanır ve farklı duyarlıkları yansıtır. Bunlar günün herhangi bir
saatinde icra edilerek dinlenilebilir. Ragaların bazıları hüzünlü, bazılarıysa neşelidir. Doğulular, bu müzik parçalarının olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanır ve bunlara ilişkin öyküler anlatırlar, örneğin, bir gün bir şarkıcı gün ortasında gece için bestelenmiş bir raga okumuş, o anda ortalık karararak dünya geceye bürünmüş. Makamların ise iyileştirici güce sahip olduklarına inanılır. Bir makam göz hastalığına iyi gelir, bir başkası ise baş ağrısına…
Çinlilerin böyle melodik formülleri yoktur,onlar müzikle doğa arasında bir bağıntı kurarlar, örneğin, müzik parçasında çan sesi sonbaharı, nemi ve metalleri, davul sesiyse kuzeyi, kışı, suyu ve deriyi simgeler. Notalar da yerine göre yılın aylarını, renkleri, mevsimleri, gezegenleri ve doğanın diğer unsurlarını çağrıştırır.
Ritmin Doğu Müziğinde önemli yer tuttuğun dan söz ettik, örneğin Hint müziğinde davul,yalnızca eşlik eden bir enstrüman olmayıp,bir solo enstrüman olarak yer tutar. Bu tür müziğe Talas adı verilir. EndonezyalIların Gamela adı verdikleri orkestraları, gonklardan, kselefon, davul ve çembalodan oluşur. Bu orkestra, çeşitli ritimleri, orkestranın,her birimi ayrı ayrı çalarak bir araya getirmesiyle ün yapmıştır. Bali Adalarında gamelayı yöneten şef genellikle davulcudur.

Etiketler:

Yorum yazın