Çinde Süsleme Sanatı

Çinde Süsleme Sanatı Hakkında Bilgiler

Doğu ülkeleri dünyaya, büyük ve görkemli bir sanat sunmuşlardır. Doğu insanı, sanatı, güzel sanatlar, temel sanatlar, ikincil sanatlar gibi ayırımlar yapmadan bir bütün olarak ele almıştır. El sanatları dediğimiz ikincil sanatlar ya da süsleme sanatları doğuda en fazla değer bulan sanat etkinliğiydi. Doğuda el Sanatlarıyla güzel sanatlar iç içe gelişmiştir.
Çinlilerin süsleme sanatında yarattığı eşyalar, batı sanatını bir ölçüde etkilemiştir. Ejderha ve anka kuşu figürleri 4000 yıl önce, Çin daha ilkel bir tarım toplum düzenindeyken bile, süslemelere girmişti. İmparator ailesinin simgesi olan bu figürler bugün hâlâ kullanılmaktadır.
Shang ve Chou sülalelerine ait bronz eşyalar, yeryüzünün en güzel bronz işlemeciliği örneklerindendir. Shang sülalesi İ.Ö. 1523 ile 1028 yılları arasında egemen olmuş sonra yönetimi Chou sülalesi ele geçirmiştir. Chou sülalesi ise 256 yılında sona ermiştir.
Bu döneme ait çok güzel yeşim yontuklar, güzel hem de kullanışlı biçimlerde yapılıyordu. Bu kapların çoğunun, dinsel amaçlar için kullanıldığı sanılmaktadır. Bu kapların üstü, ejderha, yılan, çekirge, kuş ve düşsel varlık motifleriyle süslenmişti.
Çin deyince akla yeşim taşı gelir. Bu taş genellikle açık yeşil ya da beyaz renkte olursa da, kırmızı, leylak, siyah renkte yeşimlere de rastlanır.
Yeşim taşı yalnızca rengi yüzünden değil genel dokusu yüzünden de değerlidir. Yeşim taşından çanlar ya da diğer müzik aletleri yapılır. Çünkü vuruşlarda çok güzel bir ses çıkarır.
Shang ve Chou sülaleleri döneminde yapılan takı eşyaları, baltalar, bıçaklar son derece ustalıkla işlenmiş ve cilalanmıştır. Ama yeşim işlemeciliği doruk noktasına Han sülalesi (İ.Ö. 202- İ.S. 220) döneminde ulaşmıştır.
Bu döneme ait çok güzel yeşim yontular, kuşak süsleri bulunmaktadır.
Yeşim oymacılığı önceleri testere ve delgi gibi yalın araçlarla yapılırken giderek çok karmaşık bir yapı kazanmıştır.
Ming sülalesi döneminde (1368 – 1644) ise ustalar yeşimi dantel gibi işlemişlerdir
hah ve zahmetli olduğundan bu yöntemle yapılan
eşyaların hemen hepsi çok küçüktü.
Bir başka mine işçiliği tekniği de Champleve’ ydi. Yalnız bu, öteki kadar çok kullanılan bir teknik değildi. Bu desen metal plaka üzerine oyulur ve oyulan yerler mineyle doldurulurdu.

Yorum yazın