Blues Müzik Nedir

Blues Müzik Nedir

Yeni bir müzik biçimi olan blues, Afrika’dan sürülen zenci kölelerin torunları arasında XIX. yy. sonlarında doğmuştur. Ve ezilen kara adamın hüznünü dile getirir.
• Amerika’nın güneyindeki büyük tarım işletmelerinde doğan zenci köylünün bu türküsü, kısa sürede Chicago’nun kenar mahallelerine de yayıldı; hastalık ve alkol nedeniyle giderek artan yoksulluk, günlük yaşantının bütün görüntülerini konu edinen bu folklor müziğinin en yaygın temalarından biri haline geldi.
• Kara adamın sıkıntılarını yenmesine ve durumunu kabullenmesine yardımcı olan (başkaldırı niteliğinde değildir) bu müzik, yavaş yavaş bir sanat değeri kazandı ve giderek çeşitli ses ve müzik gelişmelerine temel oldu. Blues’da sonsuz değişim ve çeşitlemeye yer vardır; cazın gelişimine sıkı sıkıya bağlı olan blues, Memphis Slim’den Count Basie’ye, Duke Ellington’dan Louis Armstrong’a kadar en büyük A.B.D’li müzikçilerin işledikleri motifler arasına girmiştir.

Yorum yazın