Atonalite Nedir

Atonalite Nedir

Yeni sesler
Claude Debussy (1862 – 1918) Berlioz’dan sonra yetişmiş en büyük Fransız bestecisidir. İkisi arasında ünlü Carmen operasının bestecisi Georges Bizet (1838 – 1893), Charles Gounod (1818 – 1893) Camide Saint – Saens (1835 – 1921) yaşamıştır. Debussy, dinleyicilerin yalnızca VVag- ner’e öykünen sıradan bestecilerden iyice bıktığı bir dönemde, müziğe getirdiği yeni boyutla dikkatleri üzerine çeken büyük bir yetenekti. Debussy geleneksel müzik türlerini olduğu kadar, Doğu Müziğini de inceledi. Bu incelemeleri ona, eskiyi öykünmekten çok uzak olan, bütünüyle yeni bir ruh yansıtan müzik dilini kazandırmıştır. La Mer (Deniz) adli yapıtı,deniz üzerinde oynaşan rüzgârın ve dalgaların yumuşak devinimlerini betimleyen özgün bir bestedir. Piyano için de müzik yazmıştır. Yazdıklarının çoğu betimleyici parçalardır, örneğin Yağmurda Bahçeler, Altın Balık gibi yalnızca sanatçının belleğindeki imgeyi anlatacak uzunlukta parçalardır bunlar.
Morice Ravel de (1857 – 1937) piyano için çok güzel empresyonist besteler yazmıştır. Ravel aynı zamanda iyi bir orkestra uygulamacısıdır. Daphnis ve Chloe adlı bale müziği en seçkin bale müzikleri arasında yer alır.
Jean Sibelius (1865 -1957) de Debussy ve Ra- vel’den çok farklı, fakat onlar kadar özgün bir başka Fransız bestecisidir. Finlandiya gibi yurtseverlik duyguları dile getiren müzik parçaları yazarak başladı müzik kariyerine. Anayurdu Finlandiya olan bu sanatçı, ülkesinin Rusya’ya karşı bağımsızlık savaşı vermesinden esinlenerek böyle bir duyarlığı yansıtmıştı. Daha sonraları senfoniler yazdı ve artık bu yurtseverlik duyguları daha derin bir anlatıma bürünmüştü. Yapıtlarında anayurdunun ıssız ormanlarını ve göllerini anlattı.
Macaristanda ise Bela Bartok (1881-1945) Zoltan Kodaly (1882-1967) Macar halk danslarını derinlemesine incelediler. Macarlar Orta Asya’dan göç etmiş bir ırktır ve müzikleri yer yer oldukça sert ve coşkuludur, özellikle politonalite adı verilen bu stilde ayrı ayrı enstrümanlar, farklı perdelerde çalınır. Bartok’un ilk besteleri icra edildiği zaman pek az kişi bu müziği anlamış ve sevmişti. Oysa bugün Bartok en çok dinlenen ve sevilen besteciler arasındadır.
Leos Janacek (1845 – 1928) de folk müziğinden esinlenerek müzik parçaları yaratan bir Çek bestecisidir. Onun müziği de özgün sesler arasında yer alır.

ATONALÎTE
Debussy ve Bartok XX. yüzyıl müziğinin iki önemli ölçüsüdür. Farklı yollardan da olsa her ikisi de geleneksel gamlar ve perdeler düzeninden ayrılmışlardır. Ancak yeni bir müzik grameri yaratmış değillerdir. Bunu’yapmak daha sonraları Amold Schönberg’e (1874- 1951) düşmüştür.
Atonalite adı verilen bu müzik tekniğini Schönberg geliştirmiştir. Bu teknikle yazdığı Muşa ve Aaron adlı operası çok derin duygusal içeriği olan bir yapıttır. Yine de bu teknikle yapılmış müzik,pek çoklarına aykırı gelmektedir.

Yorum yazın