Arı müzik

Arı müzik. Programlı müzik, taklitçi müzik, arı müziğin tam karşıtıdır. Bir müzik parçasının anlık derecesi bestecinin psikolojisinden sıyrılma derecesine, bir manevî tutumu yansıtıp yansıtmamasına, bir çevreyi veya bir havayı tasvir edip etmemesine göre değişir. Arı müziğin örneği olarak J.S. Bach’ın Füg Sanatı veya Beethoven’in son eserleri gösterilebilir; bu eserlerin tam karşıtı ise Wagner’in tetralojisidir.

Yorum yazın