Antonius ve Kleopatra

Antonius ve Kleopatra oyunu hakkında bilgiler

Antonius ile Kleopatra (Antony and Cleopatra), İngiliz şair ve yazarı William Shakespeare’ın (1564-1616) nazım halindeki (manzum) oyunu. Tarihsel konusunu Sir Thomas North’un Plutarkhos’tan (50-125) İngilizceye çevirdiği Mark Antony adlı eserden alır. 1606-1607’de yazılıp oynandığı sanılan dramın ‘ 1623’teki Folio Yıllığı nda Şbakespeare’in el yazısı örneğiyle yayımlanmış biçimi temel sayılır. On yıllık bir zaman diliminin olaylarını sergileyen oyun 42 sahneden oluşursa da perde bölümlemelerine ayrılmadığı için sonradan emek katan yazarlarca düzenlendi. Genellikle karışık, kopuk, değişik teknikte bir oyun sayılarak eleştirilen eser; şiirsel düzey yüksekliği, insanca özü, kişilerini yücelten betimlemeleri, karakterleri canlandıran ustalığıyla Shakes-peare’in en değerli tragedyalarından biri kabul edilir, Antonius ile Kleopatra’nın içten aşkları, birbirlerinin kucağındaki intihar ölümleri, birçok savaşlardan yenik çıktıkları halde onları yücelten bir değerlendirmeye ulaşır. Octavianus ise soğuk bir etkileyicilikle sezdirilen Roma gibi, iki yüzlü bir siyaset izleyen, sözünde durmaz, çıkarcı ve bencil tutumu yüzünden yazarca iyice küçümsenir.

Yorum yazın