Abbaye

ABBAYE, Fransa’da genç edebiyatçıların oluşturduğu bir topluluk ve yaşama biçimi. Fourier’nin düşünce ve ilkelerinden esinlenen Charles Vildrac’nın öncülüğünde akrabası G. Duhammel ve yazar arkadaşları H.m. Barzun, René Acro, A. Mercereau. ile matbaacı Linard, ressam A. Gleizes, müzikçi A. Doyen ortaklaşa bir üretim ve yaşam deneyimi gerçekleştirmek amacıyla 1906 güzünde bir araya geldiler, Paris yakınlarındaki Créteil’de kiraladıkları geniş topraklı bir malikâneye yerleştiler. Her çeşit toplumsal baskıdan uzak doğal bir eşitlik dayanışması içinde 1907 Kasımına kadar aileleriyle birlikte yaşadılar. La Vie Unamine (Ortak Yaşam) adlı eseri buradaki matbaada basılan Jules Romains gibi başka yandaşları da oldu: P.J. Jouve, Luc Durtain, G. Perin, Marinetti, R. Canuda vb. Çeşitli anlaşmazlıklar ve günlük güçlükler yüzünden dağılan topluluk Romains’in Unanimisme görüşüne tanıklık etmiş oldu. O günlerin anı ve izlenimleri Duhamel’in Le Désert de Bièvres (Bièvres Çölü) ve Le Temps de la Recherche (Arayış Çağı) eserlerinde görülür. Abbaye topluluğu doğallıkla bir akım yaratamadı; ama yazar dostluklarının yeni bir dünya görüşü izinde pekişmesini sağladı.

Yorum yazın