Yapay bacaklar

Yapay bacaklar
Teddy Kennedy’ye uygulanan işlem ilk kez 1963 yılında gerçekleştirildi. Şimdilik yapay bir bacağı takmak için uygulanan en modern yöntem bu- dur. Eski protez bacaklara oranla oldukça gelişmiştir. Bu tür bir bacak, ameliyattan hemen sonra takılır. Bacağa daha iyi uyar ve hastanın ağır sargılar ya da kaba tutturucuları kullanmasına gerek kalmaz.
Eskiden doktorlar, protez bacağı takmadan önce yaranın iyileşmesini beklerlerdi. Çünkü böylece ameliyat sonrası oluşan şişliğin ineceği ve yapay bacağın yerine daha iyi oturacağı kanısın- daydılar. Bugün ise ameliyattan hemen sonra bacağın üzerine alçıdan ağır bir kalıp konmakta ve yapay bacak takılmaktadır. İki hafta sonra da bu kalıp çıkarılmakta ve operatör dikişleri almaktadır. Sonra bacak yeniden ama bu kez daha hafif bir kalıba konmaktadır.
Bu hafif kalıba alma işlemi sırasında bacağın bir kalıbı alınarak yapay bacağı yapacak olan fabrikaya yollanır. Yapay bacağın yerinde durmasını emici güç (vakum) sağlar. Bu nedenle yapay bacaklı kimseler spor yaparken vakuma zarar gelmesini önlemek için hafif bir kuşak kullanırlar.
Bugün protez yapımcıları 150 değişik türde diz eklemi ve 50 değişik türde ayak bileği eklemi yapabilmektedirler. Bunların kimi basit bir menteşeli aygıt, kimi de su yada basınçlı hava ile çalışan aygıtlardır. Büyüme çağında yapay bacaklar zaman zaman uygun biçimde değiştirilir. Yapay bacak mekanik açıdan oldukça ileri bir düzeye gelmiştir. Takma bacak kullananların şimdiki dileği ise bacağın daha doğal görünmesinin sağlanmasıdır. Yapay organ biçimleri, yapımı ve takılmasında büyük ilerlemeler olmuştur. Ancak teknolojide atılan büyük adımların, yakın gelecekte daha büyük gelişmeleri olanaklı kılacağına inanılmaktadır.

Yorum yazın